top of page

KPI’s, wat zijn ze en welke moet je monitoren?

Bijgewerkt op: 28 apr. 2021

KPI’s zijn een set van indicatoren om bepaalde sleutel prestaties van je business te meten. Concreet staan ze voor “Key Performance Indicators”. Welke deze prestatie indicatoren zijn kun je helemaal zelf bepalen. Voor sommige bedrijven zullen er trouwens andere indicatoren belangrijk zijn. Toch zijn er een aantal indicatoren die je best continu in het oog houdt om je bedrijf te kunnen sturen op basis van concrete data. Hoewel ondernemen op “buikgevoel” ook z’n meerwaarde heeft, is beslissen op basis van accurate cijfers een absolute must wanneer je aan het groeien bent met je bedrijf. Bedrijven die uitgroeien tot een echte gevestigde waarde beslissen quasi enkel nog op basis van vooraf bepaalde datapunten.Welke prestatie indicatoren zet jij best in voor jouw business?


Ik wil geen open deuren intrappen want je weet ongetwijfeld dat omzet en winst twee zeer belangrijke KPI’s zijn.

Zonder deze cijfers tast je als ondernemer al helemaal in het duister. Toch merken we dat ondernemers niet altijd goed hun cijfers kennen. Als je dan toch met je cijfers bezig bent, vergeet dan zeker niet je omzet en winst KPI’s op te delen in jaar, semester, kwartaal en maand. Als je een zeer sales gedreven bedrijf hebt, kun je zelfs nog verder gaan uitsplitsen in week omzetten en dag omzetten. “Sales led” bedrijven zoals bijvoorbeeld Jobfixers werken al jaren met dagomzetten als targets…

Ook is het belangrijk dat je van je verschillende product of dienst groepen perfect weet welke winstmarges er aan verbonden zijn. Zo heb je mogelijk producten met lage winst die enorm verkopen. Staan deze producten in voor meer winst als je producten met een hoge marge die je minder verkoopt? Als je tot de vaststelling zou komen dat dat niet zo is, kun je daar beter op de andere producten focussen. De producten met hoge marge en lager volume zullen waarschijnlijk ook minder druk op je bedrijf creëren dan de producten met hoog volume en lage marge. Dit zijn allemaal zaken die je best één tot twee keer per jaar onder de loep neemt. Op basis van je vaststellingen hieruit kun je mogelijk je business totaal gaan omdraaien en met minder inspanningen een groter rendement creëren.

Daarnaast is “kost” ook een zeer belangrijke KPI om te monitoren uiteraard. Het lijkt me vanzelfsprekend dat we daar niet te diep moeten op ingaan. Wat ik wel kan aanraden is om vooral de focus te leggen op groei in de plaats van op kosten te besparen.


Ik heb ooit de kans gehad om een dienst aan te bieden die ondernemers veel kosten kon besparen. Wat moest ik vaststellen: Je kunt als onderneming meestal veel sneller een meervoud van de winst maken ten opzichte van de kost die je kunt besparen. (We kunnen hier uiteraard niet elke situatie over dezelfde kam scheren.) Daarnaast is er nog het psychologische aspect van kostenbesparend gaan werken. Als je er te lang mee bezig bent kan het zijn dat je in een soort van “schaarste mentaliteit” terecht komt. Hier moet je terug zo snel mogelijk uit om te kunnen inzetten op groei.
LTV als KPI.

Pardon...??? Laat me even verduidelijken. Het is zeer gebruikelijk dat in business veel afkortingen gebruikt worden. Waar we bij Full Potential vooral op inzetten, is dit jargon praktisch maken zodat je er actie kunt mee nemen.

LTV staat voor “Lifetime Value”. Dit is een term die gebruikt wordt om te bepalen wat de totale waarde van een klant is gedurende de levensspanne van die klant. Dus met andere woorden: Hoelang blijft de klant bij jou kopen en hoeveel brengt dat op voor jouw bedrijf? Waarom is dit belangrijk als KPI? Wel, je kunt je marketingbudget vergroten als je weet dat een klant gemiddeld zeven jaar klant blijft en in die zeven jaar iedere twee maanden iets zal bestellen. Het is een techniek die bijvoorbeeld telecom operatoren toepassen. Ze durven makkelijk tot drie maal de initiële winst die ze maken per nieuwe klant investeren om die prospect klant te maken omdat ze weten dat de gemiddelde contractduur bijvoorbeeld vier jaar is. Ze doen dit onder de vorm van marketing in combinatie met kortingen die ze toepassen om de prospect over de streep te halen. En over marketing gesproken, weet jij hoeveel je marketing budget bedraagt per jaar? En of dit percentage toeneemt of vermindert naarmate je groeit…? Ook dat is een belangrijke KPI om te meten.

Hoe zou jij dit kunnen toepassen in jouw business? Hoeveel is een nieuwe klant je waard?


Units als KPI.

Afhankelijk van het product of de dienst die je verkoopt is ook het tellen in eenheden of units belangrijk. Het is leuk om als autodealer te kunnen zeggen dat je drie wagens per werkdag verkoopt. Of als immokantoor dat je 1 woning per dag verkoopt. Of als software ontwikkelaar 1 app per uur... Daarnaast brengt dit nog een ander voordeel met zich mee. Als je je eenheden goed kent kun je makkelijker volume kortingen onderhandelen bij je leveranciers. Ook dit is uiteraard weer afhankelijk per bedrijf en situatie.


De menselijke KPI’s.

Een bedrijf kan z’n volle potentieel niet benutten wanneer de medewerkers niet hun volle potentieel benutten. Daarom is het zeer handig om de omzet per medewerker te kennen. Als je met een verkoopteam werkt, zullen deze mensen waarschijnlijk geëvalueerd worden op basis van hun omzet cijfer. Voor een verkoper is dit een vrij logische zaak en ook een gewoonte. Voor een administratief bediende is dit echter niet altijd even evident… Of toch?

Wel, wat je meestal merkt bij bedrijven is dat wanneer er een stevige backoffice klaar staat om de productie of de verkoop te ondersteunen het rendement van die front-end diensten significant groeit. Een bedrijf kan maar de productie of verkoop aan die de backoffice kan verwerken. Je kunt dus gerust de lijn doortrekken en de omzet delen over alle medewerkers om de gemiddelde rentabiliteit per medewerker te kennen.


Daarnaast zijn er nog heel wat andere menselijke KPI’s. Bijvoorbeeld hoe lang een medewerker gemiddeld bij je bedrijf actief blijft. Heb je veel verloop van medewerkers, dan kan dit wijzen op een onconstructieve bedrijfscultuur. Heb je mensen die zeer lang blijven, dan kan het zijn dat de verwachtingen net niet hoog genoeg liggen.

Wist je dat bepaalde multinationals een policy hebben waarbij ze elk jaar 0,5 tot 2 procent van de medewerkers moeten vervangen? En indien de manager van die divisie dat niet doet, moet hij bij de CEO gaan verantwoorden waarom hij ervoor kiest om de minst presterende medewerkers toch aan boord te houden.Wat KPI’s betreft zijn er nog heel wat die we kunnen inzetten of benoemen. Ik raad je aan om een lijst te maken van minstens 8 KPI’s die voor jouw business belangrijk zijn.


Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat je de data van die KPI’s concreet inzet om je bedrijf te sturen. Handig is dat je die in een dashboard verwerkt zodat je telkens een live beeld bebt van de huidige status van je business. Hoe je dat concreet doet kom je te weten in ons Business Potential Program.


Wil je graag meer informatie over hoe we ook jouw business concreet vooruit kunnen helpen? Plan dan gerust even een kennismakingsgesprek in!


492 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page